Vedlagt følger følgende dokumenter:

*Regnskap fremlegges med forbehold om endringer. Revisjonsberetning for Svalbard Turn 2019 vil bli fremlagt på årsmøtet.