Alle utfylte skjema sendes på epost til post@svalbardturn.no

For reiseregninger må alle bilag/kvitteringer følge med reiseregningen for at utlegg skal bli tilbakeført.