Forsikring i Svalbard Turn

Som medlem i Svalbard Turn er du forsikret gjennom vår klubbforsikring. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i lagets forsikringsvilkår. Informasjon om dette finner du på IF.no. Vi anbefaler at du også her personlig forsikring i forhold til ulykke/skade.

Er uhellet først ute og du ønsker å registrere skaden hos IF kan dette gjøres ved å følge linken under.

Ved registrering av skade må du oppgi avtalenummer: SP901981 og dato hendelsen fant sted.

Skade barn under 13 år

Alle barn under 13 år skal gå via idrettshelse.no. Ordningen er gjennom Norges idrettsforbund og man fyller ut skjema ved å følge linken under.Interne rutiner

Ulykker og/eller nestenulykker skal også registreres internt i Svalbard Turn. Dette gjøres ved at du fyller ut skjema og sender dette til post@svalbardturn.no

Drop inn

Drop inn timer er for familie og venner av fastboende i Longyearbyen.

Du er ikke forsikret gjennom Svalbard Turn ved drop inn timer og må ha egen forsikring som eksempel reiseforsikring.