Til gamle og nye medlemmer i Svalbard Turn
Svalbard Turn vil fra 2024 bruke Rubic som medlemsdatabase.

Det betyr at du må opprette profil og melde deg inn i Svalbard Turn gjennom dette systemet selv om du er meldt inn på annet vis i idrettslaget fra før. Se mer informasjon om fremgangsmåte HER.

Rubic ID

«Rubic er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Rubic er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.