I dag dro Svalbard Turn i gang TV-aksjonen i Longyearbyen ved å arrangere den

7. TV-aksjonsstafetten i rekken.

Ved at 21 lag hadde meldt seg på dagens arrangement, samlet vi inn kr. 49.500,-

Tusen takk til alle som løp og alle frivillige som stilte opp som funksjonærer!
En stor takk rettes også til Basecamp Explorer og Kroa som sponset med flotte premier.

Svalbard Turn oppfordrer flere til å være med på løpsfesten og holde av tid i september 2020.