Velkommen til Nedover alpinbakke

Åpningstid

Uke 19: mandag  kl. 17-20  torsdag kl. 18-20 Søndag kl. 17-20

Uke 20: Mandag kl. 17-20 , torsdag kl.  18-20 og søndag kl. 17-20

Uke 21 : Mandag  kl. 17-20  Torsdag kl. 18-20 Søndag: kl. 17-20

Hver torsdag er det slalåmtrening kl. 17-18 kun åpent for dette. 

Priser

SESONGKORT

Barn 13-17 år   850 kr

Voksen 18 år –  1500 kr

Familiekort

(2 voksne og 2 ungdom) 3700 kr

MÅNEDSKORT

Barn 13-17 år  400 kr

Voksen 18 år –  800 kr

DAGSKORT

Voksen ikke medlem 400 kr

(0-12 år) Gratis

Barn (t.o.m 17år) 100 kr

Voksen (fra 18 år) 150 kr

Leder for alpingruppa:

Sverre Mejlænder-Larsen
 epost: post@skilongyear.no

SIKKERHET I ALPINANLEGG

HA ALLTID HODET MED NÅR DU KJØRER PÅ SKI

I Nedover fokuserer vi på sikkerhet og det er viktig at dere som gjester tar ansvar for både dere selv og andre. Her er våre regler som også er gjeldende for den nasjonale og internasjonale alpinbransjen:

 1. Bruk hjelm! Du har bare ett verdifullt hode. Det er hjelmpåbud for alle.
 2. All ferdsel utenfor merkede, sikrede og preparerte løyper skjer på eget ansvar
 3. Alpin skikjøring er forbundet med en viss risiko. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.
 4. Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

SKIVETTREGLENE

 • ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
  Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski – og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.
 • VIKEPLIKT
  Den som kommer bakfra har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.
 • AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær, føreforhold og trafikk
 • FORBIKJØRING OG UTFORKJØRING
  Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.
 • STARTE, KJØRE INN ELLER SVINGE OPPOVER NEDFARTEN
  Kjører du inn i, eller svinger oppover en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 • STOPP I NEDFARTEN
  Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.
 • TIL FOTS I NEDFARTEN
  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
 • RESPEKTER SKILT OG MARKERINGER
  Følg skilting, merking og anvisninger
 • HJELP VED ULYKKER
  Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.
 • IDENTIFIKASJON
  Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikt til å oppgi personalia.