Oppfordrer alle gamle og nye medlemmer å opprette profil i min idrett. For barn må foresatte opprette profil til seg selv først og så for barnet.

Les mer på https://svalbardturn.no/bli-medlem/

Faktura vil bli sendt ut i starten på oktober til alle registrerte medlemmer. Etter dette begynner gruppene sjekk av medlemskap.