Telenor Svalbard stolt sponsor av Svalbard Turn

De neste tre årene er Svalbard Turn sikret sponsorinntekter fra Telenor Svalbard. For idrettslaget er dette et viktig bidrag for å opprettholde aktiviteter og arrangementer i idrettslaget.

Daglig leder for Svalbard Turn, Silje M. Hagen er svært fornøyd med at Telenor inngår en ny treårs kontrakt med idrettslaget. Telenor er en viktig bidragsyter for idrettslaget sammen med våre øvrige sponsorer. Det at de inngår en avtale over tre år gir oss større forutsigbarhet som vi selvsagt verdsetter høyt, sier Hagen.

Idrettslaget har høy aktivitet gjennom året med over 23 aktive grupper. De siste årene har også de lagt merke til at kostnadene øker. Vi ser at spesielt stevneutgiftene har økt. Det sammenfaller med at vi har flere aktive utøvere som deltar på stevner og prisene på fly og overnatting.

-Svalbard Turn er et dugnadsdrevet idrettslag og vi opplever en ekstremt god dugnadsånd blant våre medlemmer. Men vi er også helt avhengig av å få inn sponsorinntekter for å opprettholde dagens tilbud, sier Hagen.

Telenor Svalbard har lang fartstid på øygruppen og er opptatt av idrettslagets rolle i lokalsamfunnet. Administrerende direktør, Christian Skottun, i Telenor Svalbard AS er godt fornøyd med innsatsen idrettslaget viser.  –Svalbard Turn er en stor og synlig organisasjon som når bredt med sitt aktivitetstilbud. Telenor er opptatt av å støtte breddetiltak som virker over tid. Og har gjennom flere år aktivt støttet Svalbard Turn gjennom blant annet Telenor Karusellen. At nærmere halve befolkningen er medlemmer i idrettslaget ser Skottun på som en god indikator på at sponsormidlene vil komme lokalbefolkningen og breddeidretten til gode.

Longyearbyen februar 2020