Idrettsutveksling lørdag 18.februar

Innkalling Årsmøte, torsdag 2.mars

Ishavssvøm 14-15 januar 2017

SVALBARD TURN JULEKALENDER

JULEOPPVISNING TURNGRUPPA

JULESVØM 2016

Julestjerna 2016

Resultatlister Julemila 2016

Klubben i mitt hjerte