Trollsteinen

trollsteinen-toppen

Et ikonisk fjell, og den lokale skifavoritten. Turen til Trollsteinen (850 m.o.h.) går du lettest fra Nybyen. Her må du krysse elva mens du går sørøstover i morenen. Hold sørvestlig retning oppover. Det er vanlig å krysse østover mot Trollsteinen når du er på høyden av breplatået. Vær oppmerksom på glatte partier og smeltevannskanaler. Ved foten av ryggen mot Trollsteinen kan du gå rett vest og opp eller ta mot venstre (sett nedenfra) og følge ryggen oppover. Kassen finner du på selve Trollsteinen, enten på baksiden av steinen eller på venstresiden av flanken før du går over mot traversen til Lars Hiertafjellet.

trollsteinen

trollsteinen-ski  Flotte nedkjøringsmuligheter på ski vinterstid