,

Topptrimmen sine turmål i 2023

I 2022 er det totalt 17 turmål for Topptrimmen:

 1. Platåberget
 2. Sukkertoppen
 3. Sverdruphammeren
 4. Lindholmhøgda
 5. Blomsterdalshøgda
 6. Morena ved Longyearbreen
 7. Sarkofagen
 8. Trollsteinen
 9. Lars Hiertafjellet
 10. Nordenskiöldfjellet
 11. Endalen
 12. Bjørndalen
 13. Fuglefjellet
 14. Tenoren
 15. Sneheim 
 16. Varden i Bolterdalen
 17. Janssonhaugen

Turmål for de som ønsker en kortere tur, eller for de minste:

 1. Halvveis til Sukkertoppen
 2. Taubanebukken på Kuhaugen
 3. Halvveis til Platåberget
 4. Blomsterdalshøgda (5)
 5. Morena ved Longyearbreen  (6)
 6. Bjørndalen (12)