Varden i Endalen er en fin fottur eller skitur som tar deg forbi gamle Gruve 5. Det er mulig å parkere et stykke inn i dalen, såfremt veien er farbar. Fra bilen kan du enten gå i elveleiet fra Endalselva, eller gå opp brinken for å gå i terrenget som består av delvis myr og stein. Hva som er enklest kommer helt an på hvordan både elv og terreng er når du går der.

Gå gjerne i egne spor tilbake fra varden slik at du forstyrrer dyrelivet minst mulig. Det er mye fugl som hekker her på våren. Ruta vi har gått opp er 4.5km. Ca en times gange hver vei.

Varden ligger på koordinater 78° 9.484’N  15° 38.864’Ø / 33X 514839 8676091. God tur!

Varden på Lindholmhøgda er en fin tur med bra utsikt over Adventdalen og utover mot Isfjorden. Turen kan startes fra øverst i boligfeltet gruvedalen, eller ved å parkere langs veien opp mot Better Moments. Dalen som skiller Sukkertoppen fra Lindholmhøgda er den virkelige Gruvedalen, som nybyggefeltet er oppkalt etter. Følg ryggen på østsiden av Gruvedalen, opp mot klippeformasjonene. Det pleier å være enklest å passere på østsiden av klippene oppover. Turen er bratt mot slutten, og kan være glatt og ekkel å gå i vårløsninga, med is og vanskelig føre.

Sporet vi har gått opp er ca. 1.6 km langt hver vei, og tar rundt to timer tur retur.

Varden ligger på koordinater:

78° 12.2327’N  15° 42.1906’Ø

33X 516047 8681219. God tur!

Varden på Fuglefjella byr på fin utsikt og yrende fugleliv. En starter ved å parkere i Bjørndalen, før en beveger seg innover dalen. Elva krysses ved et naturlig krysningspunkt, dette kan være krevende siden elva i Bjørndalen kan være stor, spesielt i vårløsninga. Etter at elva er krysset tar en seg opp i det første søkket i fjellet mot vest. Vel oppe går turen nordover til spissen av fjellet, der det står en tydelig varde med postkasse på.

Gå gjerne i egne spor tilbake fra varden slik at du forstyrrer dyrelivet minst mulig. Sporet vi har gått opp er ca. 5km langt hver vei, og tar rundt fire timer tur retur.

Varden ligger på koordinater:

78° 13.0466’N  15° 16.8903’Ø

33X 506417 8682652. God tur!

Varden i Bolterdalen er en flott fottur i lett terreng som starter fra foten av Gruve 7-fjellet. Mange parkerer ved hundegården til Basecamp Explorer. Fra hundegården kan du enten gå i elveleiet fra Bolterelva, eller gå opp brinken for å gå i terrenget som består av delvis myr og stein. Det er mye fugleliv i Bolterdalen, ofte kan man se og høre Hvitkinn- eller Kortnebbgås.

Gå gjerne i egne spor tilbake fra varden slik at du forstyrrer dyrelivet minst mulig. Sommerruta er ca. 3km lang, mens vinterruta er 4.5km. Ca en times gange hver vei.

Varden ligger på koordinater 78° 8.1133’N  16° 0.4950’Ø / 33X 523140 8673659. God tur!

Sommerrute til Varden i Bolterdalen

Vinterrute til Varden i Bolterdalen.

Vinterruta går her via løypa lagd av hundesledene på tur inn i Bolterdalen. Løypa følger elveleiet og vi har forsøkt å holde oss midt på for å unngå skredterreng så langt det lar seg gjøre. Husk på at en alltid må gjøre individuelle vurderinger før tur og forhold kan endre seg raskt!

I tillegg til Sukkertoppen, er varden på Platåberget (326 m.o.h.) den vanligste nærmiljøturen i Longyearbyen. Vanligste rute starter ved taubanesentralen. Her er det et tråkk oppover til Varden. Kassen står på den første varden du kommer til. Turen er om lag 850 m lang.

varden-kart

varden

Hvis du ønsker en lengre tur, kan du fortsette videre opp og innover Platåberget. Da kan du gå ned Tverrdalen eller fortsette oppover mot Nordenskiöldtoppen.

img_4509

Fint sted å slappe av sommerstid

img_5516

Utsikt mot Hiortfjellet på høsten

img_5757

Forsetter du innover Platåberget kommer du til «Kaffenuten»

img_5773

Rødsildre / Saxifraga

img_5758

Fjellsyre

img_5755

Platået mot Nordenskiöldtoppen høsten

img_5456 Samme platået i juni – det kan ofte være råtten snø sommerstid – husk gamasjer!

sneheim

Sneheim (556 m.o.h.) er daganlegget til Hjortfjellgruva. Det er et fredet kulturminne, men det er mulig å gå inn i bygget. Turen hit er vanlig å starte fra Hiorthhamn, på andre siden av Adventfjorden for Longyearbyen.

img_4847

Fra Hiorthhamn holder du til høyre for klyngen med bebyggelse, der er det lagt ut planker gjennom våtmarksområdet.

img_4838

Fortsett opp i lia til du treffer på stien, denne tar deg oppover i nordlig retning mot dalen.

img_6612

 Det er mye flora og vegetasjon i området – her ser du Svalbardvalmuen – «nasjonalblomsten» på 78 grader nord

img_4889

Utsikt over Isfjorden – Alkhornet i det fjerne

Når neste stigning begynner, er det lurt å holde kammen til høyre for renna hele veien til bygget. Turen er på ca 1.7 km fra Hiorthhamn. Kassen er skrudd fast ved inngangen. Samme tur på vei ned igjen, eventuelt gå ut i elvedalen som ligger østover mot Adventdalen.

img_4913

Sneheim – postkassen er plassert ved inngangsdøren på veggen

img_6622

Flotte utkikkspunkter på vei ned

img_4939

Følger den alternative ruten på vei ned i elvedalen og rundt til Hiorthamn

img_6631

Transport tilbake til Longyearbyen med RIB

Dette er en barnevennlig og kort tur. Vi oppfordrer så mange som mulig til å starte turen på sykkel fra Longyearbyen. Ved enden av veien i Bjørndalen fortsetter du å holde høyden innover på sørøstsida av Bjørndalen. Etter få hundre meters gange vil du se varden godt synlig i terrenget. Varden ligger på cirka 89 m.o.h. De som ønsker det, har nå en fin mulighet til å gå videre til postkassen på Fuglefjellet.

varden

utsikt

I morena på Longyearbreen (246 m.o.h.) kan du plukke fossiler og nyte utsikten oppover dalen mot Nordenskiöldtoppen. Gå fra Nybyen, følg veien sørvestover forbi den tidligere hundegården ved Gruve 4.

morena

Du må krysse en elv til Longyearelva før du følger tråkket opp i morenen under Longyearbreen. Kassen står ved en stor stein mot sarkofagen. Koordinater er UTM 33X 512351 8679756, Grader 78°11.4673’N 15° 32.4383’Ø

morena-postkassen

Dette er en lett tur ca. 1,5 km som kan kombineres med fossilplukking, spennende for både barn og voksne.

På sommeren må man ta båt eller padle med kajakk over til andre siden av Adventfjorden for å gå til Tenoren (656 m.o.h.). Senere på høsten, når Adventelva har tørket, kan man krysse Adventdalen til fots. Starter man fra Hiorthamn følger man fjellet mot Mälardalen, krysser elva fra Mälardalen og følger fjellet videre mot Tenoren.

Postkassen på Tenoren står på toppen av fjellet. Vær obs på at det er ganske bratt på toppen, og en alternativ oppstigning kan være å følge fjellet rundt på høyresiden (mot øst) for å komme seg helt til postkassen på toppen. Nedkomst samme vei, eventuelt følge ryggen mot Bassen østover for så å sleppe seg ned mot Adventdalen.

Dette er en lang dagstur. Kombiner den gjerne med overnatting i Hiorthamn før dere padler tilbake til Longyearbyen med kajakk dagen etterpå.

tenoren

Det er mange måter å komme seg til Tenoren på – tilpass turen og startpunktet etter forholdene og hvilken type tur dere ønsker – parker scooteren på punktet for vinterruten og vær oppmerksom på stein og ur i terrenget.

img_2496

Postkassen på toppen

img_2495

Utsikt sørvest mot Longyearbyen fra toppen

img_2489

Toppen sett fra bunnen – merk at dette er på østsiden av normalruta opp – følg ryggen til venstre i bildet for raskeste og bratteste vei til toppen

Nordenskiöldtoppen (1050 m.o.h.) er den høyeste toppen i nærområdet til Longyearbyen. Folk går på denne toppen fra Nybyen og Sverdrupbyen via Tverrdalen eller fra Skjæringa og over Platåberget.

nordenskioldtoppen

img_3247

På toppen av Tverrdalen fortsetter du mot sørvest i morenlandskapet. På sommeren er det vanlig å følge østryggen mot toppen, men det er også fint å gå ned vestryggen.

Når det er snø og vinter, går skuterløypa og den mest brukte ruta på ski, over breen og opp vestryggen til hytta på toppen.

img_3389

Utsikt fra vinterløypa mot Platåberget en vinterdag i april

img_5092  På vei ned Tverrdalen mot Nybyen