Sarkofagen

Turen til Sarkofagen (490 m.o.h.) er vanlig å starte fra Nybyen. Her må du krysse elva mens du går sørøstover opp i morenen til høyre for Larsbreen, under Sarkofagen. På sommertid kan elva være veldig stri på grunn av smeltevann fra breen. Til tider er det stiger og planker som kan hjelpe deg tørrskodd over.

sarkofagen-kart

Turstien kan variere noe fra år til år, gå i morenelandskapet og se opp for smeltekanaler ved Larsbreen
Hold avstand til det bratte partiet på østsiden av Sarkofagen vinterstid – dette partiet kan være skredfarlig

Når du kommer på høyde med breplatået, svinger du mot høyre og følger ryggen tilbake ut på Sarkofagen. Fra varden er det flott utsikt mot Longyeardalen, mot Adventfjorden og Hiorthfjellet.

sarkofagen-utsikt

Gå tilbake samme vei, eller kryss Larsbreen og gå til topps på Trollsteinen.

sarkofagen-vinter

Sarkofagen sett fra Nybyen hvor turen starter