I 2022 er det totalt 17 turmål for Topptrimmen:

 1. Platåberget
 2. Sukkertoppen
 3. Sverdruphammeren
 4. Lindholmhøgda
 5. Blomsterdalshøgda
 6. Morena ved Longyearbreen
 7. Sarkofagen
 8. Trollsteinen
 9. Lars Hiertafjellet
 10. Nordenskiöldfjellet
 11. Endalen
 12. Bjørndalen
 13. Fuglefjellet
 14. Tenoren
 15. Sneheim 
 16. Varden i Bolterdalen
 17. Janssonhaugen

Turmål for de som ønsker en kortere tur, eller for de minste:

 1. Halvveis til Sukkertoppen
 2. Taubanebukken på Kuhaugen
 3. Halvveis til Platåberget
 4. Blomsterdalshøgda (5)
 5. Morena ved Longyearbreen  (6)
 6. Bjørndalen (12)

Foto: Kirsti Ikonen / Basecamp Explorer

For å være med i trekningen må du eller dine foresatte fylle ut skjemaet under og ha besøkt toppene som du krysser av i skjemaet. Det vil bli utført en kontroll ved utvelgelse av vinner.

I år er premien en tur med hundeslede fra Green Dog .

Kriterier for å være med i trekningen er:

 • Barn under 12 år: Må ha besøkt 5 forskjellige turmål – gjerne «barnekassene»
 • Alle barn som har besøkt fem topper får deltagerpremie
 • Leveringsfrist: 10. November

For å være med i trekningen må du fylle ut skjemaet under og ha besøkt toppene som du krysser av i skjemaet. Det vil bli utført en kontroll ved utvelgelse av vinner.

Premie:  Tur  for 2 personer til NyÅlesund

Kriterier for å være med i trekningen av våre flotte premier er:

gradering

Er du usikker på hvor krevende turene våre er? Alle turene våre er på umerkede stier. Det krever generelt noe kunnskaper om navigering, bekledning og turplanlegging for turer på Svalbard. Det er mange som går på tur, så hvis du ikke har mye erfaring, kan du gjerne bli med i ulike turgrupper eller spørre på Facebook.

Vi bruker generelle graderinger med bruk av farger hvor krevende turene er. En topptur på ski kan for eksempel være en kort tur, men teknisk krevende. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om noen av turene våre, eller hvis noe er uklart.

God tur!

Gradering av turene:


Blå: Lett – denne turen passer for de fleste.


Grønn: Middels -Kortere dagsturer i variert og kupert terreng. Passer for deg som er vant til å gå med sekk og er i normalt god form.


Rød: Krevende – Lengre turer i variert og kupert terreng. Passer for deg som er i god form og har noe fjellerfaring.


Svart: Ekstra krevende –  Lange turer, tidvis i bratt og ulendt terreng. Passer for deg som er i svært god form og har god fjellerfaring.

ny-alesund

Kriterier for å være med i trekningen av våre flotte premier er:

 • Voksne og barn over 12 år: Må ha besøkt 10 turmål – gjelder kun toppene, ikke barnekassene
 • Barn under 12 år: Må ha besøkt 5 forskjellige turmål – gjerne barnekassene
 • Hovedpremien for barn er hundesledetur i Bolterdalen sponset av  Green Dog
 • Hovedpremie for voksne er en tur til Ny-Ålesund med fly sponset av Kings Bay AS
 • Alle barn som har besøkt fem topper får deltagerpremie
 • Leveringsfrist: 1.november

toppene-i-topptrimmenTopptrimmen er et turtilbud for hele Longyearbyens befolkning. Vi jobber med å tilrettelegge turmål i «toppene» rundt Longyearbyen. På fjelltoppene er det plassert postkasser og i disse finner du våre turbøker. Skriv deg inn, hold oversikt over hvilke topper du har besteget og du kan være med i vår årlige trekning av en tur for to til Ny-Ålesund. For å få best oversikt over hvilke kasser som er ute i år, sjekk årets beskrivelse av postkassene

Topptrimmen vinterkasser

Så snart lyset kommer tilbake til Svalbard, setter vi ut åtte turkasser. Disse toppene varierer litt fra år til år, men vanligvis er det:

 1. Varden på Platåberget
 2. Sukkertoppen
 3. Sarkofagen
 4. Trollsteinen
 5. Nordenskiöldfjellet
 6. Endalen
 7. Varden i Bolterdalen
 8. Tenoren

Topptrimmen hele året

Når våren kommer til Svalbard, blir de resterende syv postkassene satt ut i løpet av de første ukene i juni. Disse toppene varierer også fra år til år, men er vanligvis:

 1. Morena ved Longyearbreen
 2. Sneheim
 3. Fuglefjella
 4. Lindholmhøgda
 5. Blomsterdalhøgda
 6. Varden på Sverdruphammeren på Platåberget
 7. Gruvefjellet

Alle de 17 turmålene blir stående ute til etter høstferien i oktober hvert år. Noen kasser blir stående ute hele året, blant annet Varden på Platåberget og Sukkertoppen.

Topptrimmen for de minste

 1. Halvveis til Sukkertoppen
 2. Taubanebukken på Kuhaugen
 3. Halvveis til varden på Platåberget
 4. Morena på Longyearbreen
 5. Blomsterdalshøgda
 6. Bjørndalen

Sikkerheten på turen er ditt eget ansvar. Vær ydmyk ovenfor naturkreftene på Svalbard.  Vi anbefaler alle å lese sikkerhetsheftet om «Sikkerhet på Svalbard» fra Sysselmannen som gir deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til når du ferdes i naturen på Svalbard.

Sikkerhet på Svalbard