Bli med å løp for en for sak!
TV-aksjon stafetten lørdag 25.september ,start kl. 1200. All inntekt får til TV- aksjon som i år er Plan Norge .
Bedrift: 2500.- per lag
Øvrige: 1500.- per lag
 
Påmelding til post@svalbardturn.no