Barbro Sætha kommer til Svalbard for Spis smart og Sunn Idrett

Sted: Longyearbyen kulturhus

30.oktober

kl. 1800-1900

Spis smart foredrag

«Spis smart» er et foredrag for unge idrettsutøvere i lokale klubber, idrettslag og kretser. Foredraget passer for både jenter og gutter og handler blant annet om kosthold, vekst og utvikling og kritisk tekning. Foredraget har en praktisk tilnærming med fokus på å gi idrettsungdom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg i sin treningshverdag.

foredrag for utøvere, foreldre og trenere

VELKOMMEN!