Svalbard Turn kontoret har stengt fra 08.07 – 11.08

Fra slutten av uke 26 har Svalbard Turn sommerferie fra sitt ordinære aktivitetsprogram.

Noen grupper tilbyr likevel noe aktivitet i løpet av sommeren. Følg med på gruppenes Facebook og spond sider for oppdatert informasjon.

Sesongen 2021-2022 starter onsdag 18.august

Medlemskontingent:

Alle medlemmer mĂĄ registrere seg i MinIdrett og opprette en brukerpĂĄlogging.

Foreløpig terminliste høst:

  • Onsdag 25.august kl. 20.00 Gruppeledermøte
  • Tirsdag 24.august kl. 18.00 Aktivitetsmesse
  • Lørdag 25.september TV-aksjonsstafetten
  • Lørdag 27.november Julemila