Den 10. mars vedtok administrasjonsutvalget på vegne av Longyearbyen lokalstyre midlertidig forskrift om smitteverntiltak – påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen arealplanområde. Dette gjennom Lokalstyrets myndighet i smittevernloven om mulighet for hastevedtak. Vedtaket ble fattet etter råd fra smittevernlegen.

Smittevernloven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Smittevernlegens råd er kommet etter økt påvist smitte i Tromsø og Ullensaker den siste uken, et økt antall tilreisende fra fastlandet til Longyearbyen og at flere nærkontakter til smittede personer på fastlandet nå sitter i smittekarantene i Longyearbyen.

Det er tidligere gitt anbefaling om bruk av munnbind i Longyearbyen. Dette har ikke blitt fulgt i tilfredsstillende grad av fastboende og turister. Et påbud anses derfor nødvendig i de nærmeste ukene.

Påbud om bruk av munnbind gjelder i følgende situasjoner:

  • Når man kommer inn i hallen til man er i salen, svømmehallen der man skal trene.
  • I  trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøvere under selve idrettsaktiviteten.
  • Utendørs ved større folkeansamlinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.