Polarpuls har oppstart av organisert trening uke 18.

I første omgang vil vi starte opp utendørstreninger med basisball.

Sted: Grusbanen utenfor Svalbardhallen

Tidspunkt: Blir annonsert på gruppas facebookside: Svalbard Turn polarpuls

For gjennomføring av aktivitet i regi av Svalbard Turn skal NIFs anbefalinger følges.

Kort oppsummert gjelder følgende for Polarpuls:

 • Alle som møter til organisert aktivitet, skal være symptomfrie og friske!
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Totalt pr trening kan inntil 15 personer delta.
 • Påmelding foregår på gruppens Facebookside og det er først til mølla prinsippet som gjelder.
 • Trener er ansvarlig for at regler overholdes og at deltakerne deles i mindre grupper på 5 med avstand.
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor deltakerne deler utstyr eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. Hver deltaker skal velge en basisball pr økt og denne skal ikke byttes med andre.
 • Husk at utstyr er en mulig smittekilde og må rengjøres med såpe etter bruk. Trener har ansvaret for at dette gjennomføres etter hver trening.
 • Kjegler og annet utstyr skal håndteres av en ansvarlig voksen person gjennom hele aktiviteten.
 • Felles garderober skal ikke benyttes, toalettene er heller ikke tilgjengelige.
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac (Gruppeleder må kjøpe inn både til håndhygiene og evt.vipes til overflater, utgifter refunderes) og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
 • Alle som deltar på aktiviteten, skal benytte hansker.
 • Kun trener håndterer nøkkel for ut henting og innlevering av utstyr.
 • Det er ikke lov til å låne / låne ut utstyr til egentrening eller ikke-organisert aktivitet.