Situasjonen pr 11.03.2020 er at Svalbard Turn opprettholder aktivitetstilbudet i Svalbardhallen inntil annen beskjed blir gitt. Vi er i dialog med LL og forholder oss til informasjon som blir gitt gjennom FHI, NIF og lokale myndigheter. Når det kommer til arrangement som idrettsutveksling og Svalbard skimaraton vil vi sende ut informasjon så snart vi vet noe.

Vi oppfordrer alle brukere av Svalbardhallen å være nøye med hygiene. Benytt spritdispenserne som er plassert ut på bygget. Både når du kommer og går til/Fra hallen. Det er også ekstra vikitig at alle bidrar på dugnaden med å vaske av apparater og utstyr før/etter bruk for å begrense smittefare.

Har dere spørsmål til aktivitet i regi av Svalbard Turn kan vi kontaktes på post@svalbardturn.no