Barbro Sætha kommer til Svalbard

30.oktober  kl. 1930- 2030

Sted: Longyearbyen kulturhus

Inngang: 100.- vipps 115311

For å gjøre det riktige og viktige, som gjør oss gode kreves bevisste valg og handlinger. Foredraget  gir oss konkrete verktøy innen psykologi og mental trening for å få til dette. Barbro tar oss  med på sin egen reise og legger vekt på hvordan vi kan ta de gode valgene, både i med- og motgang.

Viktigheten av verdier – hvis vi etterlever dem.
Mål med mening – i fellesskap og hos hver enkelt.
Hvordan velge, og velge bort?

Gjør det…
– som skaper psykologisk trygghet på arbeidsplassen og i deg selv.
– til en bærekraftig hverdag

– som skaper motivasjon til/i endring

– til ditt eget

VELKOMMEN!