Til medlemmene i Svalbard Turn

9.mars 2022, Longyearbyen

 

Innkalling til årsmøte i Svalbard Turn

Styret innkaller herved til årsmøte i Svalbard Turn.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29.mars  kl. 1900 på møterommet i Svalbardhallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.mars  til post@svalbardturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret