Til medlemmene i Svalbard Turn

18.mars 2021, Longyearbyen

 

Innkalling til årsmøte i Svalbard Turn

Styret innkaller herved til årsmøte i Svalbard Turn.

Årsmøtet avholdes onsdag 28.april kl. 1900 på møterommet i Svalbardhallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.april til post@svalbardturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Vi har feil på nettsiden og opplasting av dokumenter, hvis noen ønsker saksdokumenter for årsmøte må de ta kontakt på e-post post@svalbardturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret