Oppdatering pr 06.05.2020
Svalbard Turn støtter opp under helsemyndighetenes og Norges Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset. For aktivitet i regi av Svalbard Turn forholder Svalbard Turn seg også til retningslinjene som de ulike særforbundene har utarbeidet etter oppdrag fra og i samarbeid med NIF for utøvelse av aktivitet. Disse retningslinjene er basert på Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger for å hindre smitte, og vil i noen tilfeller vil hvert enkelt særforbunds retningslinjer være strengere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, og i så måte være gjeldene for hver enkelt aktivitet og det gruppa forholder seg til. Svalbard turn har også samarbeid med lokale myndigheter og i samarbeid med de, vil disse reglene fortløpende bli oppdatert. Svalbard turn jobber kontinuerlig for å sikre gode rutiner for aktivitet, samt rutiner for rengjøring og hygiene.
Svalbard turn plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF, særforbund og de lokale smittevernreglene, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. Svalbard Turn skal sikre at de som er ansvarlige for aktiviteten er godt kjent med siste anbefalinger fra FHI, NIF og særforbund, og at man følger de lokale smittevernreglene.
Personer som er smittet av korona eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta på trening. Dette gjelder også for personer i hjemmekarantene. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta. Barn i risikogrupper og barn som har søsken eller foreldre i risikogrupper, skal fortsatt holdes hjemme. Dette for å minimere risikoen for alvorlig sykdom. Hvem som tilhører risikogrupper, kan du lese mer om her.
De ulike gruppene vil starte opp aktivitet på litt ulike tidspunkt. Det vil bli gjort hyppige evalueringer og vi ber om forståelse for at denne prosessen kan ta noe tid og informasjon kan endre seg raskt. Informasjon om hver enkelt gruppe vil bli annonsert på gruppas facebook side, så følg med der og har du spørsmål kan dette rettes til daglig leder på post@svalbardturn.no


Oppdatering pr 1. April 2020
Svalbard Turn opprettholder dagens stenging av aktiviteter i Svalbardhallen. Vi oppfordrer alle til å følge Aktiv i friluft Longyearbyen på facebook der tilbud om friluftsaktiviteter blir lagt ut fortløpende. Vi er i dialog med LL ang oppstart av organisert aktivitet i hallen, men avventer situasjonen og vil komme med informasjon så snart vi har et tilbud for organisert idrett.
Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god vinter- og påskeferie.
Mvh Svalbard Turn

All aktivitet avlyses frem til 1. april
Svalbard Turn avlyser all aktivitet med øyeblikkelig virkning. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med koronasmitte og fare for folks liv og helse, følger Svalbard Turn opp de sterke anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter om å begrense samlinger av mennesker. Selv om det ikke er påvist smitte i Longyearbyen pr 12.03.2020 ønsker Svalbard Turn å følge opp det ansvaret på bakgrunn av anbefalinger fra FHI, NIF og de ulike særforbundene har tatt i denne vanskelige situasjonen for nettopp å begrense spredning av koronasmitte.
Denne beslutningen er tatt av styret i Svalbard Turn med støtte fra Longyearbyen Lokalstyre.
Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder: Silje M. Hagen 0047 922 53 216
Styreleder: Per Nilssen 0047 477 56 302

Med sportslig hilsen
Silje M. Hagen